Als eerste de bedankjes naar de mensen die het mogelijk hebben gemaakt deze site te kunnen

realiseren:
Ten eerste “Over Dieren”, “Royal Canin” en “het Wereld Natuur Fonds” hartelijk danken voor hun
medewerking en aanleveren van informatie.
Rene van Schijndel voor het technische verhaal achter deze site.
Alan Belmer voor het maken van diverse foto’s en afbeeldingen.
Hennie Boetier voor het bijhouden en het aanvullen van foto’s op de site.
Joyce Derks voor haar inzet en ideeën voor het opzetten van deze site.
http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 Go OCT FEB APR
04
2005 2007 2008
9 captures
👤 ⍰❎
f 🐦
23 Dec 2005 – 13 Jun 2007 ▾ About this capture
2/5/2021 KattenEncyclopedie – Een must voor de kattenliefhebber !
web.archive.org/web/20070204235049/http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 2/5
Spreekbeurten
Forum
Disclaimer
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Deze website is bedoeld voor eigen gebruik van de
bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden
en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk. Het is niet toegestaan foto’s, afbeeldingen
en/of tekstmateriaal van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of
beschikbaar te stellen op een netwerk/website zonder schriftelijke toestemming. Van al het fotomateriaal
dat wordt getoond op deze site berusten de rechten bij KattenEncyclopedie.com.
KattenEncyclopedie.com stelt zich niet aansprakelijk voor teksten en foto’s geplaatst door derden, en
geeft geen garanties met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie op de website.
KattenEncyclopedie.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze
informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
KattenEncyclopedie.com acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de
informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.
KattenEncyclopedie.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en garandeert dat
alle persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. KattenEncyclopedie.com
zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens nimmer ter beschikking stellen aan derden t.b.v. reclame
of aanbiedingsacties.
Bij het insturen van teksten en/of fotomateriaal door de bezoeker, wordt KattenEncyclopedie.com
automatisch het recht verleend deze te weigeren, te plaatsen, aan te passen, te reproduceren en/of te
veelvoudigen t.b.v. reclame of e-cards.
een Prachtig nest Kittens!
uitgave van Over Dieren
door Paul Overgaauw
Katten – Kleindieren handboek
uitgave van Zuid Boekprodukties
door Resi Gerritsen
Zo leert mijn kat
uitgave van Deltas
door Sigrid en Harald Theilig
de Prachtige kittenwijzer
uitgave van Over Dieren
de Praktiche Kattenwijzer
uitgave van Over Dieren
Medisch ABC voor de kat
uitgave van Over Dieren
Help mijn kat doet ‘het’ naast de bak
uitgave van Over Dieren
door Nynke Endenburg
Het Complete Kattenboek – Alles over de kat
Uitgave van Hart voor Dieren
Diverse uitgaves van het tijdschrift Over Dieren
Encyclopedie van de Kat
uitgave van Uitgeverij Areopagus
Door Dr. Bruce Fogle
Het complete handboek voor Katten,
Kattenrassen & Kattenverzorging
uitgave van Joanna Lorenz
Door Alan Edwards
Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht
www.dierenkliniekwilhelminapark.nl
http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 Go OCT FEB APR
04
2005 2007 2008
9 captures
👤 ⍰❎
f 🐦
23 Dec 2005 – 13 Jun 2007 ▾ About this capture
2/5/2021 KattenEncyclopedie – Een must voor de kattenliefhebber !
web.archive.org/web/20070204235049/http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 3/5
Wij hechten waarde aan privacy en dat geldt zeker ook met betrekking tot (jonge) kinderen.
Wij adviseren ouders om toezicht te houden op de internetactiviteiten van hun kinderen. Wij vragen
kinderen ook naar hun leeftijd zodat ze geen toegang kunnen krijgen tot bepaalde onderdelen van de
site. Wij kunnen tevens naar een e-mailadres van een van de ouders vragen, zodat we deze op de
hoogte kunnen stellen van ons privacybeleid en/of om indien nodig ouderlijke toestemming te verkrijgen.
Wanneer wij weten dat een jong kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen wij die gegevens nooit
aan derden verstrekken of verkopen. Persoonsgegevens over jonge kinderen zijn uitsluitend toegankelijk
voor degenen die op of aan onze site werken of die technische en andere noodzakelijke ondersteunende
diensten voor de site leveren. Wij vragen om uitsluitend die informatie te verstrekken die redelijkerwijs
noodzakelijk is als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan activiteiten op de site. Ouders hebben het
recht, na afdoende legitimatie, om de persoonsgegevens die wij over het kind hebben verzameld, in te
zien en om verwijdering ervan te vragen.
Wij raden ouders ook aan om de internetactiviteiten van hun kinderen te controleren en informatie in te
winnen over het gebruik van software en andere hulpmiddelen die ertoe bij kunnen dragen dat kinderen
plezier en ontspanning aan hun online-activiteiten beleven op een manier die overeenstemt met uw
eigen voorkeuren. Wij hopen dat u en uw kinderen zich op onze site vermaken en dat u deze vaak zult
bezoeken!
Wanneer zoeken wij contact met de ouders?
Wij hebben een aantal regels op onze website waarvan we verwachten dat die door onze bezoekers
worden nageleefd, dit geldt ook voor de kinderen die onze site bezoeken.
Omdat dit bij kinderen problemen kan opleveren, kunnen wij naar het emailadres van de ouders vragen
om zonodig te verzoeken hun kind te begeleiden op onze website. In geval van negeren van dit verzoek
of bij onvoldoende resultaat, zullen wij ons genoodzaakt zien het kind de toegang tot onze site te
ontzeggen en blokkeren.
Welke informatie verzamelen wij van kinderen?
Wij vragen het e-mailadres van een kind om te kunnen reageren op vragen over onze site, op verzoeken
om hulp bij huiswerk en dergelijke. Nadat we op de vraag van het kind hebben gereageerd, wordt het emailadres onmiddellijk vernietigd. Wij bieden alle bezoekers, dus ook kinderen, e-cards aan. Nadat de ecard verstuurd is, worden de namen en adressen van zowel afzender als ontvanger na 30 dagen van ons
systeem verwijderd.
Wij hebben het e-mailadres van een kind ook nodig voor een abonnement op onze elektronische
nieuwsbrief. Dit bericht geeft de ouders de mogelijkheid om namens hun kinderen het verzamelen van
persoonsgegevens te annuleren, of geeft zo nodig aanwijzingen over de manier waarop toestemming
verleend kan worden. Soms vragen we bezoekers ook om mee te doen aan verkiezingen of enquêtes.
Vaak kan informatie anoniem verstrekt worden, waardoor deze niet gekoppeld is aan een naam, adres of
e-mailadres van een bezoeker. Bij sommige onderdelen van de site krijgen kinderen de mogelijkheid om
creatief bezig te zijn door het opsturen of e-mailen van verhaaltjes of foto’s. Van gebruikers waarvan wij
weten dat het jonge kinderen betreft, zullen wij zonder ouderlijke toestemming geen foto online plaatsen
in combinatie met persoonsgebonden informatie (zoals adres of e-mailadres).
Hoe gebruiken we “cookies” en ‘web beacons'(netbakens)?
http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 Go OCT FEB APR
04
2005 2007 2008
9 captures
👤 ⍰❎
f 🐦
23 Dec 2005 – 13 Jun 2007 ▾ About this capture
2/5/2021 KattenEncyclopedie – Een must voor de kattenliefhebber !
web.archive.org/web/20070204235049/http://www.kattenencyclopedie.com/index.php?menuid=17 4/5
Wat zijn cookies?
‘Cookies’ zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site bekijkt. Deze
gegevensbestanden bevatten informatie op basis waarvan onze site belangrijke informatie kan
onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt. Onze sites gebruiken
cookies voor verschillende doeleinden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de cookie-technologie en
IP-adressen om niet-persoonsgebonden informatie van online-bezoekers te verzamelen en om voor
geregistreerde bezoekers een optimaal geïndividualiseerd site-gebruik mogelijk te maken.
Hoe gebruiken wij cookies?
Bezoekers van onze site gebruiken verschillende webbrowsers en computers. Om uw bezoek zo soepel
mogelijk te laten verlopen met de technologie die u gebruikt, registreren we automatisch het type
webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape, etc.) en de besturingssystemen (bijv. Windows,
Macintosh) die door bezoekers worden gebruikt, evenals de domeinnaam van hun internetproviders. Wij
houden ook het totaal aantal bezoekers aan onze site bij (in samengestelde vorm) om onze site te
actualiseren en te verbeteren; tijdens dit proces wordt geen persoonsgebonden informatie verzameld. Uit
deze gegevens kunnen wij afleiden of bezoekers een voorkeur hebben voor bepaalde onderdelen of
onderwerpen, waardoor wij de site actueel en voor het merendeel van de bezoekers interessant kunnen
houden.
En als ik geen cookies wil?
Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als
er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser (bijv. Internet Explorer of
Netscape Navigator) alle cookies uitzetten. (Kijk in het Helpmenu van uw browser om uw cookies op de
juiste manier te wijzigen of te updaten). Als u de cookies uitzet, kan het zijn dat u geen toegang krijgt
tot een aantal onderdelen van onze website.
Hoe gebruiken we persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoongegevens om te reageren op vragen of verzoeken van kinderen, zoals verzoeken
om hulp bij huiswerk, om kinderen te abonneren op onze periodieke elektronische nieuwsbrieven. Zoals
eerder opgemerkt, worden geen persoonsgegevens van uw kind aan derden ter beschikking gesteld.
Hoe zit het met links naar andere sites?
Wat de onderdelen van onze sites betreft die voor kinderen toegankelijk zijn, houdt ons beleid in dat er
uitsluitend links naar andere sites worden aangeboden die eenzelfde doelgroep en intressen heeft als
onze site. Desalniettemin zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of het
informatieverzamelingsbeleid van andere sites.
Moet ik nog meer weten?
Wij behouden ons het recht voor om informatie te gebruiken of te verstrekken om aan enige wet- en
regelgeving of wettig verzoek te voldoen, om onderzoeken uit te voeren naar consumentenklachten of
mogelijke wetsovertredingen, om de integriteit van onze site te waarborgen, om aan uw verzoeken te
voldoen en om medewerking te verlenen aan een justitieel onderzoek.
Wat moet ik doen als ik nog vragen heb of indien ik informatie die u over mijn kind heeft, wil bekijken,
actualiseren of verwijderen of in de toekomst geen informatie meer wens te ontvangen?
Indien u wilt dat wij de informatie die wij over uw kind hebben, bekijken, actualiseren, wijzigen of
verwijderen (met inachtneming van geldende juridische uitzonderingsgevallen), kunt u contact opnemen
met onze redactie via [email protected] Daarvoor dient u zich wel te legitimeren. Alle verzoeken
om toegang te krijgen tot informatie over uw kind dienen schriftelijk of per email plaats te vinden en