Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/index.php on line 4

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/index.php on line 5

Notice: Undefined variable: login in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/index.php on line 17

Notice: Undefined variable: logout in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/index.php on line 29

Notice: Undefined variable: button in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/index.php on line 57
KattenEncyclopedie - Een must voor de kattenliefhebber !

Notice: Undefined variable: x in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/include/menu.php on line 7

Notice: Undefined variable: x in /home/clnt36562/domains/kattenencyclopedie.com/public_html/include/menu.php on line 9
Welkom 
Zoeken 
Signalement 
Geschiedenis 
Anatomie
De Wilde Kat
Een kat in huis 
Verzorging 
Voeding 
Op Reis 
Naar de Dierenarts 
Medisch
Voortplanting 
Fokken
  Beperking
  De Dekking
  De Dracht
  De Bevalling
  De Kittens
Een Kitten
Rassen overzicht
Adressen 
Tips 
Spreekbeurten 
Disclaimer 
CatsGroove

Voeding van de drachtige poes
Het lichaam van een drachtige poes moet veel werk verzetten om de kit­tens goed te laten groeien. En dat vreet energie. Een uitgebalanceerde, complete voeding is dan ook van groot belang tijdens de dracht. Niet alleen voor de moederpoes, maar ook voor de kittens.

Eerste deel van de drachtDrachtige poes
De dracht duurt gemiddeld negen weken. In die periode zal de poes meer voedsel nodig hebben dan gewoonlijk. In tegenstelling tot andere zoogdieren neemt het lichaamsgewicht van een drachtige poes meteen vanaf de eerste dag na de dekking toe. Dat betekent dat ze vanaf dat moment ook meer voedsel nodig heeft! Deze vroege gewichtstoename wordt toegeschreven aan het extra baarmoederweefsel dat al in het begin van de dracht wordt gevormd. Pas in het laatste deel van de dracht komt de gewichtstoename voor rekening van de groeiende vruchten. Over de gehele dracht genomen ligt de gemiddelde gewichtstoename rond de veertig procent. Dit percentage kan variëren naargelang van de nestgrootte.
Omdat katten in de meeste geval­len (uitzonderingen daargelaten) niet meer eten dan ze nodig heb­ben, kunt u gewoon onbeperkt (ad libitum) blijven voeren. Als de poes te allen tijde voedsel beschikbaar heeft, kan ze de beno­digde hoeveelheid energie ver­deeld over de dag opnemen. Het zal afhankelijk zijn van de condi­tie van de kat of ze met gewoon onderhoudsvoer (droogvoer met name) gevoerd moet worden of een zogenaamd, calorierijker, prestatievoer. Erg magere katten kunnen beter met dit laatste voer gevoerd worden om te voorkomen dat de dracht en de daaropvolgen­de lactatieperiode een te grote aanslag is voor het lichaam. Een veel te dikke poes kan beter beperkt gevoerd worden, eventu­eel met een zogenaamd, calorie­arm, light dieet. Dit zou bij voor­keur al moeten plaatsvinden voor de dekking en zo min mogelijk tijdens de dracht om de stofwisse­ling niet teveel te belasten.

Tweede deel van de dracht
Tijdens het laatste deel van de dracht zal de hoeveelheid beno­digd voedsel langzaam toe gaan nemen tot anderhalf keer de gebruikelijke portie. De totale hoeveelheid voedsel valt dus wel mee. Wanneer u de poes voert met relatief 'volumineuze' voeding, zoals natte blikvoeding of vers vlees, kunt u die het best verdelen over meerdere kleine porties per dag. Een maag die te zeer gevuld is, oefent namelijk veel druk uit op de steeds voller wordende buikholte en het middenrif. Droogvoer is een goed alternatief voor volumineuze voeding. Alle benodigde voedingsstoffen zitten er in extra geconcentreerde vorm in. Relatief kleine hoeveelheden dekken dus volledig de energiebe­hoefte van een hoogdrachtige poes.
Bij het voeren van vers vlees zijn twee dingen van belang. Ten eer­ste moet u vers vlees altijd vooraf koken. Ten tweede moet u extra voorzichtig zijn met varkensvlees.
Dit kan besmet zijn met het voor katten (en honden) dodelijke virus van Aujeszky, ook wel pseudo­rabiës genoemd. Kunt of wilt u uw poes varkensvlees niet ontzeg­gen, kook het dan in elk geval door en door gaar! Wees er wel van bewust dat vers vlees geen complete voeding is en zeker geen hoofdbestanddeel van het dage­lijkse voedselpakket mag uitma­ken! Indien de eigenaar toch vers vlees wil geven kan dit beter als extra verwenning naast de gewo­ne, complete, droog- of blikvoe­ding worden gegeven.

Complete VoedingRontgen van drachtige poes
De gemakkelijkste vorm van kat­tenvoedsel is de zogeheten com­plete of volledige voeding. Die is zodanig samengesteld dat ze onder alle omstandigheden de totale voedingsbehoefte van de kat dekt. Eiwitten, vetten, koolhydra­ten, vitaminen en mineralen zijn allemaal in de juiste, uitgebalan­ceerde hoeveelheden toegevoegd. Complete voeding bespaart u veel
tijd en moeite en voorkomt dat u te veel voedingssupplementen toevoegt aan voedsel dat u zelf samenstelt. Niet alleen een tekort aan vitaminen en mineralen is slecht voor de gezondheid van uw poes, te veel van het goede is dat ook. Bovendien kan verkeerd samengestelde voeding een schadelijke invloed hebben op de ongeboren kittens.
De benaming compleet of volledig is wettelijk beschermd. Als u dit op de verpakking ziet staan, kunt u ervan uitgaan dat de voeding aan de hoogste eisen voldoet. De meeste soorten blikvoeding, droogvoer en diepvriesproducten voldoen inmiddels aan deze norm. Tot slot is het aan te bevelen tijdens de dracht niet alleen voor een goede voeding te zorgen,
maar ook voor voldoende beweging. Zo voorkomt u vervetting bij de moederpoes.
Een drachtige poes vraagt meer aandacht en is aanhankelijker dan normaal. Ze zal dan ook graag wat met u spelen.

Gezondheid van de drachtige poes
U kunt zelf enkele maat­regelen treffen om de kans op gezondheidsproblemen tijdens de dracht zo klein mogelijk te houden. Wanneer de moederpoes goed verzorgd wordt, zullen de kittens daar zelfs na hun geboorte nog van profiteren!

Vaccinatie
U kunt de kittens optimale bescher­ming bieden tegen de meest voor­komende infectieziekten door de poes niet te lang voor de dekking (of ongeveer twee weken voor de krolsheid) volledig te laten inenten tegen katten- en niesziekte. Dan zullen de antistoffen tegen de ver­wekkers van deze ziekten via de moedermelk door de kittens worden opgenomen. Dit wordt moederim­muniteit genoemd.
Het toedienen van lichaamsvreemde stoffen dient tijdens de dracht zoveel mogelijk voorkomen te worden. Bent u echter vergeten de poes haar
jaarlijkse enting te laten geven, laat haar dan tegelijk inenten met haar kittens. Heerst er bij u in de buurt een virusinfectie en wilt u extra maatregelen nemen voor uw poes, vraag uw dierenarts dan (mits de poes zelf niet ziek is) om haar in te enten met een speciale niet-levende entstof. Deze stof heeft geen nadeli­ge invloed op de ongeboren kittens.
Gewoonlijk is het niet nodig te vac­cineren tegen de zogenaamde Chlamydophila (oude naam: Chlamydia), die een rol speelt bij niesziekte. Deze enting wordt alleen geadviseerd voor katten waarbij de aandoening als probleem is gecon­stateerd (vaak in cattery's).

ParasietenbestrijdingVaccinatie
Een poes in goede conditie moet ook vrij zijn van parasieten.
Als u zorgt dat de moederpoes er al v66r de dekking vrij van is, voor­komt u dat de kittens bij of direct na de geboorte worden besmet met infecties zoals oormijt, schimmel, luizen, schurftmijt en vlooien.

Ontwormen
Kittens worden regelmatig en heel gemakkelijk door hun moeder met wormen besmet. Daarom is het aan te raden de poes al voor de dekking te laten ontwormen. Ontwormen tijdens de dracht heeft weinig zin. Bovendien kan het ontwormingsmiddel schadelijk zijn voor de ongeboren vruchten.

Naar de Dierenarts
Over het algemeen ziet een dierenarts maar weinig drachtige poezen in zijn of haar praktijk. Zwangerschap is tenslotte een 'gezonde aandoening'.
Toch kan in het kader van de voort­planting een bezoek aan de dieren­arts noodzakelijk zijn.

Abortus
Wanneer tijdens de dracht de onge­boren vruchten doodgaan en uit de baarmoeder worden afgedreven, is sprake van een abortus.
Abortus kan optreden na een onge­luk of tijdens ziekte van de moeder­poes. Vooral hoge koorts kan abor­tus tot gevolg hebben.
De ongeboren vruchten kunnen ook overlijden als ze niet levensvatbaar zijn. Vaak is dit een gevolg van lichamelijke afwijkingen. De natuur lost dit al in een vroeg stadium op door een zogeheten 'spontane' abor­tus. Een spontane abortus kan heel vroeg in de dracht optreden en onopgemerkt blijven: het lijkt alsof de poes na de dekking niet drachtig
is geworden. In dat geval is er spra­ke van resorptie van de vruchten: ze worden niet uitgescheiden, maar in het lichaam van de poes opgeno­men. Wanneer er eenmaal een abor­tus heeft plaatsgevonden, hoeft dit niet te betekenen dat een daaropvol­gende drachtigheid weer problemen zal geven.

Vaststellen Drachtigheid
Het kan gebeuren dat een eigenaar (zeker) wil weten of de poes drachtig is. Soms bestaat er alleen een vermoeden dat ze is gedekt, in andere gevallen is de dekking wel gezien, maar wordt getwijfeld aan het resultaat. De dierenarts kan door het voelen van de buik proberen vast te stellen of de baarmoeder van de poes vergroot is en kittens bevat. Dit onderzoek kan het best plaatsvinden tussen 19 en 27 dagen na het tijdstip van de (vermoede) dekking. Vanaf veertig dagen dracht zijn de kittens ook zichtbaar op een röntgenfoto. Dan zijn hun botjes name­lijk kalkrijk genoeg om weergege­ven te kunnen worden. Net als bij mensen kan bij poezen een echo worden gemaakt. Deze methode is al vanaf twintig dagen dracht
betrouwbaar. Bepaalde lichamelijke en gedragsveranderingen bij de poes kunnen ook wijzen op drachtigheid. De tepels beginnen na drie a vier weken te zwellen en worden roder van kleur. Soms slaapt de poes meer dan normaal of trekt zich terug in plaats van met andere katten te spe­len. Ook neemt haar eetlust toe.

Voorbereidingen
Na een aantal weken van zorg voor de aanstaande moeder komt het moment van de bevalling dan einde­lijk in zicht. Meestal zal de geboorte pro­bleemloos verlopen. Vanaf het moment dat de kittens op de wereld komen, zijn eigenlijk maar vier dingen van belang: warmte, rust, optimale hygiëne en (vooral) geduld. Een goede voorbereiding kan desondanks geen kwaad. Al was het maar voor uw eigen gemoedsrust!

WerpdoosWerpkist
Het is aan te raden de poes tijdens de laatste weken van de dracht alvast te laten wennen aan de plek waar de bevalling moet plaatsvin­den. Meestal is dat een stevige, schone doos, die in een rustige, tochtvrije en goed te verwarmen ruimte moet staan. De opstaande randen zorgen ervoor dat de kit­tens er de eerste weken niet uit kunnen klimmen.
Een laag kranten op de bodem, afgedekt met zachte, uitwasbare lappen, is heel geschikt om tijdens de bevalling het vruchtwater te absorberen. Houtkrullen en stro zijn niet hygiënisch genoeg. Eventueel kunt u in de doos een kruik (gerold in een handdoek!) of een warmtematje leggen en de kamer extra verwarmen.
Let wel: drachtige poezen zijn heel eigenzinnig. Ook al heeft u de kraamkamer tot in de puntjes voorbereid, toch kan het best gebeuren dat de poes uiteindelijk een andere plek kiest die haar beter aanstaat!

Benodigdheden
Het is erg vervelend pas tijdens de bevalling te ontdekken dat u bepaalde benodigdheden niet bij de hand heeft. Zorg daarom dat alle dingen die u dan nodig zou kunnen hebben ruim van tevoren bij de werpdoos klaarliggen. Een geheugensteuntje: handdoeken, keukenrol, schaartje, slijmzuiger­tje, flosdraad (om de navelstren­gen af te binden), jodium, thermo­meter, handschoenen, afvalemmer, weegschaal, warmtematje en/of kruiken.

Uitgerekende datum
De dracht van een poes duurt gemiddeld 64 dagen. Wanneer de geboorte zich voor de 59ste dag aankondigt, is de kans groot dat de kittens niet levensvatbaar zijn.
Het kan echter ook gebeuren dat de geboorte langer op zich laat wachten. Bent u zeker van de dek­datum en zijn er op de 70ste dag na de eerste dekking nog geen tekenen van een naderende geboorte te zien, dan is het raad­zaam de dierenarts in te schake­len. Bij poezen bestaat er geen relatie tussen de duur van de dracht en de grootte van de worp (zoals bij honden wel het geval is). De grootte van de worp kan variëren van een tot zeven kittens. In vijftig procent van de gevallen worden vier à vijf kittens geboren.